Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att det antas bindande texter för att främja kvinnors och mäns lika representation i Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt i Regionkommittén.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram