Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att det antas riktlinjer samt konkreta och riktade könsrelaterade mål och indikatorer inom det invandringspolitiska området inom EU.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram