Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

Det är även viktigt att energianvändningen är så liten som möjligt eftersom all energianvändning har miljöpåverkan även om den skiljer sig åt mellan olika energislag.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram