Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att det först och främst är våra folkvalda i parlamentet som fattar beslut i frågor som berör säkerhet och integritet, där ansvar kan utkrävas och granskning utföras.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram