Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att det i alla medlemsstater utvecklas sociala trygghetssystem som gynnar en jämlik fördelning av privatlivets och yrkeslivets olika förpliktelser mellan kvinnor och män.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram