Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att det inrättas en handlingsplan för att säkerställa att arbetsmiljölagen tillämpas i syfte att förebygga och undvika depressioner och självmord i arbetslivet.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram