Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att det inte ska vara möjligt att dra ner på omfattningen av tidigare beviljade insatser om behovet är oförändrat.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram