Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att det integreras ett jämställdhetsperspektiv i den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESDP) i linje med FN:s resolution 1325 och den europeiska resolutionen om kvinnors deltagande i fredlig konfliktlösning från november 2000.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram