Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att det konfliktförebyggande arbetet och civil krishantering prioriteras, att det får tillräckliga resurser, att mekanismer för tidiga varningssignaler stärks och att civilbefolkningens deltagande och säkerhet sätts i första rummet.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram