Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att det på alla särskilda boenden och gruppbostäder i Sverige ska finnas tillgång till gemensamhetsutrymmen om detta önskas av de boende.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram