Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att det på varje ungdomsmottagning, förlossningsavdelning och mödravårdscentral finns personal som utbildats kring funktionshinder och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram