Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att det samhälle som en kommande framtidsvision för EU pekar mot ska innehålla verkningsfulla begränsningar när det gäller att släppa ut ämnen som på olika sätt försämrar miljön och klimatet.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram