Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att det samhälle som en kommande framtidsvision för EU pekar mot är ekologiskt hållbart och förmår reproducera sig självt.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram