Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att det satsas på skogs- och naturvård inklusive våtmarker m.m. Detta krav driver vi även inom jordbrukspolitiken.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram