Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att det satsas på transporter på tåg och båtar och att restriktioner för transporter med lastbil införs.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram