Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att det skapas ett jämställdhetsutskott och ett antidiskrimineringsutskott i parlamentet. De ska ha samma politiska tyngd som övriga utskott.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram