Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att det tillförs medel till brottsofferjourer av och för de strukturellt mest utsatta för hatbrott.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram