Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att det utarbetas gemensamma jämställdhetskriterier att använda i nationella handlingsplaner som rör solidaritetsarbete/bistånd inom ramen för EU:s solidaritetspolitik.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram