Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att det utvecklas en handlingsplan för hur EU:s makroekonomiska politik kan bidra till ökade investeringar i samhällsservice, i synnerhet när det gäller omsorgstjänster.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram