Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att det utvecklas strategier för att säkerställa ett pensionssystem för funktionshindrade utan (eller med deltidsbaserad) pension, som säkerställer deras ekonomiska självständighet under ålderdomen och undviker påtvingad institutionalisering.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram