Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att det utvecklas strategier för att säkerställa full statlig pension till immigranter.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram