Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att det våldspreventiva arbetet utvecklas i Sverige och att fokus riktas mot kopplingen mellan maskulinitet och våld samt med tydliga intersektionella perspektiv.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram