Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att det viktigaste syftet med en gemensam konstitution alltid är att garantera europeiska medborgare rätten att leva ett liv utan diskriminering och förtryck.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram