Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att diskrimineringslagen ställer krav på att alla arbetsförmedlare och arbetsgivare ska informera om lagarna mot diskriminering. I detta krav ska också ingå att informera om var den som utsatts för diskriminering kan vända sig.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram