Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att Diskrimineringsombudsmannen tillsammans med arbetsmarknadens parter upprättar en uppförandekod som innebär en praktisk och mer detaljerad beskrivning av hur arbetsgivare ska agera för att följa antidiskrimineringslagarna.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram