Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att Diskrimineringsombudsmannens sanktionsmöjligheter gentemot företag ska utvecklas och ökas.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram