Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att dömda våldsförövare som har vapenlicens fråntas denna.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram