Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att eftervården ska bli bättre på att fånga upp det lidande som många mammor upplever efter förlossningen. Alla nyblivna mammor ska erbjudas professionell hjälp med att bearbeta sin förlossning utifrån sin egen upplevelse.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram