Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att ekonomiska styrmedel används och utformas så att de ger omedelbar effekt och är riktade mot högkonsumenter.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram