Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att elever med rörelsehinder ska ha rätt till prao, feriearbeten eller annan arbetslivserfarenhet.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram