Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att elevperspektivet i arbetsmiljöarbetet stärks. Fi ska verka för att elever ska ges rätt att anmäla arbetsmiljöproblem i gymnasieskolan till Arbetsmiljöverket.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram