Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en ändring av LSS-lagen så att det blir möjligt att få personlig assistans även efter att man fyllt 65 år.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram