Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en ändring av LSS-lagen så att det blir möjligt att få stöd och service oavsett (varaktig) funktionsnedsättning.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram