Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- En balans mellan arbetsliv, familj och fritid. Tid för arbetsliv, familj och fritid – en generell arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram