Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en effektiv jämställdhetsintegrering i europeiska antidiskrimineringsprogram och dito åtgärder.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram