Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en europeisk lönekartläggning och konkreta handfasta handlingsplaner för att komma tillrätta med lönediskrimineringen.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram