Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en europeisk ombudsman dit enskilda medborgare kan vända sig om de anser sina mänskliga rättigheter kränkta av sitt hemland.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram