Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en fast kontaktperson i hemkommunen för anhörigvårdare, som har svårt att själva reda ut vart de ska vända sig med olika problem som uppstår.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram