Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

En feministisk analys av säkerhet utgår från mänsklig säkerhet där hot mot individer och inte stater är centralt. Det handlar om frihet från våld men även om möjligheten att tillfredsställa människors grundläggande behov genom exempelvis mat och sjukvård.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram