Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en förändring av de kriterier som fastställer rätten till asyl inom EU.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram