Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en förstärkt sanktionsmöjlighet för Arbetsmiljöverket vid granskning av arbetsmiljö ur ett funktionshinderperspektiv.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram