Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en generell arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram