Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en global omställning av biobränsletillverkning, från flytande drivmedel framställt av spannmål till återvinningsbart biobränsle som produceras och används lokalt.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram