Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en global skatt på utsläpp av växthusgaser där inkomsterna administreras av FN för att hantera naturkatastrofer och stödja klimatvänliga och hållbara samhällen i utvecklingsländer.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram