Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en hållbar fiskepolitik med restriktivare fiskekvoter och fler skyddade områden

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram