Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en inkluderande förskola. Barn i behov av särskilt stöd ska prioriteras och ges tillräckligt med resurser.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram