Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en inkluderande skola. Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd ska prioriteras och ges tillräckligt med resurser. Forskningen om och användningen av alternativ pedagogik ska stärkas.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram