Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en inkluderande skola. Ungdomar i behov av särskilt stöd ska prioriteras och ges tillräckligt med resurser. Forskningen om och användningen av alternativ pedagogik ska stärkas så att Gymnasiesärskolan på sikt kan fasas ut.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram