Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en jordbrukspolitik som beaktar jordbrukets betydelse för ett öppet och varierat landskap med en mångfald av naturliga växt- och djurarter.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram