Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en jordbruksproduktion där folkhälsan och bra arbetsvillkor sätts i fokus, såväl nationellt som globalt.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram